AD MediCal - Din leverantör för hygien

Södersjukhusets nya sterilcentral 2018

AD MediCal har vunnit kontraktet för att leverera en komplett sterilcentral till SÖS. För att möta Stockholm läns framtida behov i att kunna ge sina invånarna en god vård bygger man om och till sina sjukhus inom länet i en av de största satsningar någonsin. De extra investeringarna under de närmaste 10 åren uppgår till 41 miljarder och detta kommer att resultera i en ökad kapacitet med utrymme för 52000 nya vårdtillfällen. Att AD MediCal får förtroendet att vara med i denna satsningen är vi väldigt stolta över, tillsammans med Stockholms Läns Landsting får vi möjlighet att vara med och bygga framtidens sjukvård.

Ad Medical - Stockholm 1 - internal view - prewashAd Medical - Stockholm 1 - internal view - Washers ATS loadingAd Medical - Stockholm 1 - internal view - Sterilizers ATS loadingAd Medical - Stockholm 1 - internal view - LC 80 loading