AD MediCal - Din leverantör för hygien

Stora autoklaver

Cliniklav 45

Den snabba stor autoklav för metoder och kliniker, golvautoklaven för högt ställda krav.

Visa

Autoklav 2-3 STE

Medelstora autoklaver för instrumentavdelningar eller mindre sterilcentraler, anpassade för både STE, ISO och SPRI

Visa

Autoklav 4-18 STE

Stora autoklaver för instrumentavdelningar/sterilcentraler kan automatiseras med in/ur-lastningssystem, anpassade för STE, ISO och SPRI

Visa

SC500

Matachana SC500 autoklaver är konstruerade med en kapacitet för att användas på sterilcentraler, kirurgiska avdelningar och större vårdcentraler.

Visa

S1000

Matachana S1000 autoklaver är konstruerade med en kapacitet för att användas på sterilcentraler och kirurgiska avdelningar. Autoklaver levereras med en standard programsammansättning som klarar de allra flesta steriliseringsbehoven. Vid ytterligare behov finns det möjlighet att komponera upp till 99 program enligt användarens specifika behov.

Visa

S2000

Matachana S2000 autoklaver är konstruerade med en kapacitet att användas på sterilcentraler och kirurgiska avdelningar.

Visa

Formalin 130FL

Denna autoklav arbetar med en lågtemperatur ånga och formaldehyd med en 2% blandning. Detta förfarande åstadkommer slutlig sterilisering av produkterna.

Visa