- AD MediCal

AD MediCal växer och utvecklas för att möta våra kunders behov

Kirurgiska instrumenten som används till exempel inom robotkirurgi och endoskopi, utvecklas väldigt snabbt.

För varje år utvecklas de kirurgiska instrumenten och blir mer komplexa och mindre. För att bearbeta dessa instrument har även desinfektion och sterilisering avdelningar utvecklats med nya lösningar och mer sofistikerade maskiner.

AD Medical vill kunna stödja sina kunder i deras dagliga arbete.
Under åren har vi märkt att våra kunders behov inte enbart handlar om maskinesleveranser. Det finns många arbetsmoment i vilka man har behov av allt från inredning, videomikroskop, grovdisksystem, förvaring, transport, automatisering, spårbarhet mm.

Behov och krav förändras fortlöpande och AD MediCal vill vara en del av utvecklingen och att därigenom kunna bidra till förbättrade och säkra processer.

En ökad andel av komplexa och kompletta lösningar inom infektionskontroll kännetecknar de marknadenstrender vi ser. Detta betyder ett ökat behov av analys, projektering, installation och utbildning.

För att kunna leverera den här typen av lösningar och kompletta system har AD MediCal beslutat om en produktutbudsökning.


Från januari 2021 har vi förvärvat inkråmet i den del av Industri AB Ventilator som sysslar med laboratorieinredningar.

En ny avdelning som är specialiserad för inredningar till sterilcentraler, laboratorier, industri, universitet och skolor.
AD Medicals Stockholmskontor kommer det att finnas två nya kollegor i Yeliz Akdag och Olof Hansson. De har tillsammans 40 års erfarenhet inom inredning för sjukhus och laboratorier.

AD MediCal kommer genom detta förvärv kunna erbjuda kunskap och produkter inom allt från desinfektion och sterilisering till nyckelfärdiga lösningar.

Analyser och projektering ger oss möjligheten att leverera allt som behövs för en sterilteknisk avdelning: inredning, ventilation, diskdesinfektor, kemikalier, kemikalieskåp, autoklaver, ultraljud, mikroskop, dragskåp, spårbarhetssystem mm.

Vi ser framemot ett gott nytt år tillsammans med våra kunder och samarbetspartners och hälsar gamla och nya kunder varmt välkomna.