AD MediCal - Din leverantör för hygien

Hjälpmedelsfilialen Älmhult

Varje dag en strid ström av rullstolar, rullatorer, hygienhjälpmedel som skall rengöras.

Dåtid, avspolning med högtryckstvätt, tidskrävande med osäkert resultat och dålig arbetsmiljö (smitta).

Nutid, automatisk helt säker dokumenterad process i kabinett diskdesinfektor Steelco LC 20, tidsvinst, miljösäkert, god arbetsmiljö och säker hantering.

En ekonomisk investering som ger avkastning från första dagen.

    LC20 Älmhults Kommun