AD MediCal - Din leverantör för hygien

En ny kabinettdesinfektor i Umeå

Flera hjälpmedelscentraler runt om i landet har valt utrustning från AD MediCal nu har även hjälpmedelscentralen i Umeå beställt en kabinettdesinfektor typ LC80. LC80 är en utmärkt lösning för att tvätta och desinfektera rullstolar och rullatorer och andra hjälpmedel. Utrustningen skräddarsys efter lokal och specifika behov.

Kabinettdesinfektor LC80 Umeå

Kabinettdesinfektor LC80 Umeå

Kabinettdesinfektor för rullstolar och rullatorer

Kabinettdesinfektor för rullstolar och rullatorer