- AD MediCal

Om Covid-19

Här kommer lite information från AD MediCal om hur vår verksamhet påverkas av utbredningen av coronaviruset i Europa.

Om Covid-19 - hygien, desinficering, autoklaver och specialrengöring.

Våra leverantörer

En av våra största leverantörer, Steelco (diskdesinfektorer och autoklaver), har sin verksamhet i norra Italien.

Vi får kontinuerligt uppdateringar från dem angående deras verksamhet. I dagsläget fortsätter produktionen som vanligt på samtliga anläggningar, med vissa smärre förändringar, ingen av  personalen har insjuknat i covid-19 och de har inte upplevt störningar i leveranser av komponenter till sin produktion. De har dragit in på besök utifrån och utbildningsaktiviteterna har styrts över till distansutbildning i den mån det går.

Våra leverantör i Tyskland, Melag (autoklaver) och Meiko (spoldesinfektorer), har inte heller rapporterat några störningar i sin produktion.

Om Covid-19 - hygien, desinficering, autoklaver och specialrengöring.

AD MediCals lager och leveranser

Vi vet att våra leveranser kan vara verksamhetskritiska för många av våra kunder. Därför har vi har byggt upp ett större lager än normalt av både maskiner och reservdelar för att kunna hålla en hög servicenivå gentemot våra kunder, även om våra leverantörer skulle drabbas av störningar i sin produktion.

Tack vare våra nya lokaler har vi bra förutsättningar för att under en längre period hålla en högre lagernivå än normalt.

Om Covid-19 - hygien, desinficering, autoklaver och specialrengöring.

Service och underhåll

På flera håll i landet är det AD MediCals tekniker som underhåller och servar maskinparken på stora sterilcentraler, IVA-avdelningar, infektionskliniker, äldreboenden och vårdcentraler.

Detta är ett arbete som givetvis inte kan skötas på distans eller hemifrån. Därför har vi informerat våra tekniker grundligt om basala hygienrutiner och inskaffat extra material i form av skyddsutrustning och handsprit. Samtidigt är vi medvetna om att även vår personal kan drabbas på olika sätt, i värsta fall direkt av covid-19, eller indirekt av stängda skolor och förskolor.

Vi har lagt om vår planering för att ha beredskap att möta detta och för att över tid fortsatt kunna leverera de tjänster våra kunder är beroende av. Detta innebär också att vi ibland kan komma att tvingas prioritera våra resurser för att utnyttja dem på bästa sätt. Vi hoppas att ni har förståelse för detta och att ni vet att vi alltid gör vårt bästa för att ta hand om era ärenden så fort vi bara kan.

Om Covid-19 - hygien, desinficering, autoklaver och specialrengöring.

Möten hos och med AD MediCal

Vi har inte stängt någon av våra arbetsplatser och vi tar fortsatt emot besök.

Vi följer myndigheternas rekommendationer vad gäller hemarbete vid sjukdom, samt efter resa till utlandet. Vår ägare, Indutrade, har fattat beslut om att alla tjänsteresor utanför Sverige ska ställas in, vilket gäller samtliga bolag inom Indutrade.

Varje resa inom Sverige bedöms utefter sina förutsättningar. Vi har mycket goda tekniska möjligheter för konferenssamtal och distansarbete.

Har ni några frågor?

Ni är välkomna att kontakta oss