- AD MediCal
Referenser för Lab - hygien, desinficering, autoklaver och specialrengöring.

Laboratorieinredning och skyddsventilation till SLV

När Livsmedelsverket flyttar in i sina nya lokaler 2020/2021 är det AD MediCal som står för större delen av de nya laboratoriernas inredning. Vasakronan håller just nu på och uppför en ny fastighet, Celsius, för Livsmedelsverkets räkning i Uppsala Science Park. Fastigheten kommer innehålla kontor och laboratorier på en yta av 8 300 kvm, varav 2 735 består av laboratorier.  Uppsala Science Park räknas som en av Sveriges främsta innovationsmiljöer.

Uppdraget för AD MediCal startar i slutet av januari med leverans av inredning och skyddsventilation till ett sk provrum. Provrummet syftar till att få de olika underentreprenörerna inom olika teknikområden, vs, ventilation, el, styr och regler samt AD MediCal labinredning och skyddsventilation att samverka enligt ett givet installationsschema.

Etapp ett går igång i april med leverans och montage av installationsbunden inredning som diskbänkar, dragskåp, dragbänkar, ventilerande kemikalieskåp m m.

Etapp två startar under hösten 2020 med leverans och montage av laboratoriebord, överskåp, högskåp m m.

Hela uppdraget för AD MediCal beräknas vara klart 2020-12-31.

– Det här är ett stort och spännande uppdrag åt en ny och viktig beställare. Vårt mål är att leverera och montera, i rätt tid med rätt kvalitet, i varje uppdrag. Det ska vi göra här också, säger Yeliz Akdag, projektledare på AD MediCal.

Livsmedelsverket är Sveriges expert- och centrala kontrollmyndighet på livsmedelsområdet. De arbetar på regeringens och riksdagens uppdrag och i konsumenternas intresse.

Referenser för Lab - hygien, desinficering, autoklaver och specialrengöring.

Laboratorieinredning till S:t Eriks Ögonsjukhus!

AD MediCal har fått beställning på laboratorieinredning till S:t Eriks Ögonsjukhus som ska färdigställas i Hagastaden. Fastigheten kommer bli ett Eye Center of Exellence och ligga i direkt anslutning till Nya Karolinska Sjukhuset. De blivande lokalerna blir helt nybyggda, och utformas för att få specialanpassade lokaler som bättre möter dagens – och framtidens – patientbehov och arbetssätt. Byggnaden blir totalt på 42 000 kvm och beräknas vara färdigställd hösten 2020.

AD MediCals uppdrag är att leverera och montera all inredning till laboratorier, operationssalar samt renrum. Projekteringen är genomförd och just nu pågår den första etappen som innebär leverans och montering av byggnadspåverkande inredning som t ex dragbänkar, dragskåp, diskbänkar m m. Den första etappen beräknas pågå till vårvintern 2020. Etapp två innebär montering av fast inredning i form av bänkar, väggskåp, underskåp m m.

– Vi har stor vana av att arbeta i den här miljön. Vi är stolta och glada över uppdraget och det är roligt att vi även fick förtroendet att leverera och montera inredningen till renrummen. Utmaningen med det här projektet är att få till en bra kommunikation mellan alla underentreprenörer. Det är ett samordningsprojekt och vi får inte gå i vägen för varandra. Den gemensamma logistiken är nyckeln till framgång, säger Yeliz Akdag, projektledare på AD MediCal Labinredning och skyddsventilation.

Referenser för Lab - hygien, desinficering, autoklaver och specialrengöring.

Inredningsuppdraget i Sylteskolan är besiktat och klart!

AD MediCal Labinredning fick i uppdrag av Serneke att leverera och montera skolinredning till Sylteskolan i Trollhättan. Det är en nybyggnation som när den är klar blir Trollhättans största grundskola och kommer bestå av grundskola, tränings- och grundsärskola, fritidsgård, bibliotek och idrottshall. Totalt är skolan på ca 10 000 kvm med plats för 1000 elever och beräknas stå klar 2020. Slutkund är det kommunala fastighetsbolaget Kraftstaden.

I AD MediCal Labinrednings beställning fanns bänkskåp, väggskåp, högskåp, specialskåp, dragskåp och kemikalieskåp som har monterats upp i skolans NO-salar, lärosalar, slöjd, pentryn och storkök.

En spännande innovation är att AD MediCal Labinredning har designat och producerat en ny modern kateder till lärarna.

– Det här är vårt andra stora skolinredningsuppdrag på kort tid. Tidigare genomförde vi ett liknande uppdrag för Viktor Rydbergs skola i Solna. Uppdragen påminner om varandra både storleksmässigt som innehållsmässigt. För oss är det viktigt att vi under ett projekt kan garantera kvalitet på produkter, leverans och montering. Serneke har varit en bra uppdragsgivare, yrkesskickliga och tydliga i sin kommunikation. Vi förenklar för våra kunder genom att erbjuda helhetslösningar, vilket gör att de får en kontaktyta, säger Yeliz Akdag, projektledare på AD MediCal.

– Det fungerade bra att samarbeta med med AD MediCal Labinredning. De höll sina leveranstider, arbetade på ett professionellt sätt och höll under hela uppdrag en bra dialog med oss. Jag kan absolut rekommendera dem vidare, säger Henrik Niklasson, arbetsledare på Serneke Bygg AB

Referenser för Lab - hygien, desinficering, autoklaver och specialrengöring.

AD MediCal har fått i uppdrag att leverera och montera avsyningsbord till Södersjukhuset Steriltekniskt Centrum i Stockholm. Avsyningsborden används för att räkna instrumenten och för att säkerställa att instrument är rena, inte har sprickor eller andra defekter innan de sorteras och packas till autoklavering.

Verksamheten tillhandahåller ett utvecklat koncept för att försörja operatationsavdelningarna inom SÖS samt externa kunder såsom vårdcentraler med instrument.

Bara på Södersjukhuset utförs det tiotusentals operationer per år.

– Vi är nöjda med AD MediCal leverans och montering av avsyningsbord, säger Viveca Clark Ander, vårdenhetschef på STC Södersjukhuset

– Det här är ett uppdrag som ställer höga krav på bl a patientsäkerheten. Därför är kvalitet och hållbarhet en viktig del i vår leverans. Vi arbetar uteslutande med egen personal för att kunna garantera leveransprecision och rätt kvalitet på montering, säger Yeliz Akdag, försäljning/projektledning, AD MediCal.

Är du intresserad av att veta mer om våra produkter?

Brett sortiment inom steriliserings- och desinfektionsutrusting. Diskdesinfektor, Autoklaver, Foliesvetsar, Ultraljudsbad, Inredning och mm.