Eliminera alla bakterier och virus med en diskdesinfektor

Inom en rad olika branscher, inklusive industrin, medicin, sjukvård, tandvård och laboratorier är det avgörande att sterilisera utrustning och tillbehör. Till exempel måste kirurgiska instrument inom sjukvården steriliseras innan en patient kan opereras. Den mest effektiva lösningen för denna uppgift är att använda en diskdesinfektor som med hjälp av tryck, värme och ånga uppnår en av effektivaste steriliseringsnivåerna som finns. Detta säkerställer att all utrustning verkligen är ren och säker innan den används.

Föregångaren till dagens diskdesinfektorer är autoklaven som uppfanns av mikrobiologen Charles Chamberland år 1884. Den fungerar ungefär som en tryckkokare genom att använda intensiv ånga för att eliminera alla bakterier och mikroorganismer. Det är fukten från ångan som överför värmen till utrustningen och sedan bryter ner bakterierna och mikroorganismerna.

På samma sätt som föregångaren är en diskdesinfektor en maskin som används för att sterilisera utrustning och eliminera alla skadliga bakterier, virus, svampar, sporer och andra mikroorganismer. Den är idealisk att använda i kliniska miljöer och laboratoriemiljöer för att sterilisera plast, glas och medicinska instrument som används ofta i laboratorier. Att bara använda varmt vatten och rengöringsmedel räcker inte för att säkerställa en optimal rengöring. I denna typ av fall används en diskdesinfektor för att klara av mikrobiella gränstester.

De främsta fördelarna med att använda en diskdesinfektor är:

– Har en kort behandlingstid.
– Kräver inga ytterligare produkter eller kemikalier för användning.
– Är ekonomiskt och kostnadseffektivt.
– Är genomträngande på alla ytor.

Följ manualen och använd diskdesinfektorn med rätt försiktighetsåtgärder
Precis som med alla maskiner är det viktigt att följa tillverkarens manual och rekommendationer för en säker användning. Vanligtvis rekommenderas det att använda mellan 120 och 135 grader Celsius för att döda alla bakterier.

Utrustningen måste även utsättas för denna temperatur under den tid som rekommenderas av diskdesinfektorns tillverkare. Ofta gör maskinen detta snabbt på cirka 30 minuter under högt tryck i en hög temperatur. Sedan tar torkningen vanligtvis 20 minuter.

Innan användning finns det ett antal saker du kan förbereda och tänka på inför sterilisering av utrustningen:

– Låt locket på flaskor sitta löst för att förhindra potentiella explosioner orsakade tryck och värme.
– Täck för säkerhets skull över glasflaskor med aluminiumfolie om de inte är gjorda av säkerhetsglas, det vill säga härdat eller laminerat glas.
– Kontrollera att plastprodukterna som ska steriliseras är kompatibla och lämpliga.
– Lämna tillräckligt med utrymme i diskdesinfektorn så att ångan kan cirkulera.

Känn att luckan till diskdesinfektorn är ordentligt stängd innan du påbörjar processen.

Det finns flera säkerhetsföreskrifter att följa för att skydda den utrustning som ska steriliseras och dig själv.

De viktigaste är:

– Var noggrann med att bära adekvat skyddsutrustning som labbrock, handskar, skyddsglasögon och skor.
– Tänk på att glaset efter processen kommer att vara varm och kan skada dig om du inte använder rätt försiktighetsåtgärder.
– Öppna inte luckan till diskdesinfektorn förrän tryckmätaren har sjunkit till noll och att displayen visar att det är klart.
– Stå bakom luckan när du öppnar diskdesinfektorn för att låta all ånga komma ut.
– Låt all utrustning svalna innan du rör den och ha inte bråttom.