• Clinox 3A

  Läs mer
  Spoldesinfektor

  Clinox 3A

  Toppmatad spol, lämpligt för äldre-, hälso-, sjuk- och andra vårdinrättningar. Används för bäcken, urinflaskor, toalettförhöjare, toalettsitsar, städutrustning och övriga produkter.

  Visa
 • Topic 20

  Läs mer
  Spoldesinfektor

  Topic 20

  Frontmatad, lämpligt för äldre-, hälso-, sjuk- och andra vårdinrättningar. Används för bäcken, urinflaskor, sugflaskor, städutrustning och övriga produkter.

  Visa
 • Kompakt Spoldesinfektorer

  Läs mer
  Spoldesinfektor

  Kompakt Spoldesinfektorer

  Kompakt Spoldesinfektor bara 450mm bred, 1320mm hög och 500mm djup. Frontmatad, lämpligt för äldre-, hälso-, sjuk- och andra vårdinrättningar.

  Visa
 • Spoldesinfektor BP100 HE

  Läs mer
  Spoldesinfektor

  Spoldesinfektor BP100 HE

  Frontmatad, lämpligt för äldre-, hälso-, sjuk-och andra vårdinrättningar. Spoldesinfektor ger perfekt hygien och skydd för både patienter och vårdpersonal.

  Visa
 • Topic 30

  Läs mer
  Spoldesinfektor

  Topic 30

  Spoldesinfektor för inbyggnad, i projekt där man behöver optimera golvytor och förenkla installationer.

  Visa
 • Kompletta hygienbänkar

  Lägg i varukorg
  Spoldesinfektor

  Kompletta hygienbänkar

  Kompletta hygienbänkar som kan omfatta alla de funktioner ni kan behöva i ert sköljrum.

  Visa
 • Kemikalier

  Från exkl. moms
  Visa produkter
  Endoskopdiskdesinfektorer
  Spoldesinfektor
  Ultraljudsbad
  Kabinettdiskdesinfektorer
  Diskdesinfektor
  Disk Tillbehör
  Tunneldiskdesinfektorer

  Kemikalier

  Kemisortiment som bygger på enzymer för disk & spoldesinfektorer i automatiska processer men också för ultraljudsbad och manuell hantering.

  Visa
 • Renhetstest

  Lägg i varukorg
  Diskdesinfektor
  Disk Tillbehör
  Spoldesinfektor

  Renhetstest

  Designad för att möjliggöra validering och rutinmässiga kontroller av rengörning och desinfektionsprocesser i diskdesinfektorer.

  Visa

Spoldesinfektorn och dess funktioner

Att kunna desinficera redskap och instrument är viktigt i branscher där hygienkraven är höga, till exempel inom sjukvården. För att kunna göra det på ett snabbt och effektivt sätt använder man sig av olika hjälpmedel för ändamålet. En typ av sådant hjälpmedel är spoldesinfektorn. I den här texten ska vi titta närmare på den och dess funktioner.

Vad är en spoldesinfektor?

En spoldesinfektor ser nästan ut som en typ av tvättmaskin och finns, precis som tvättmaskiner, både i toppmatade och frontmatade varianter. Till funktionen påminner den dock mer om en diskmaskin. För att rengöra och desinficera olika redskap använder den sig av ett program vilket består av tömning av godset, sköljning och slutligen desinficering med hjälp av en fuktig värme.

Hela processen tar endast ett par minuter vilket gör att denna typ av hjälpmedel är populärt, speciellt inom vården. Spoldesinfektorns huvudsakliga uppgifter är att rengöra olika kärl, till exempel hinkar, bäcken, urinflaskor och sugflaskor. Den ska med andra ord inte användas för att rengöra instrument.
Inom branscher där god hygien spelar en stor roll är det viktigt att ha godkända lösningar för desinficering. I andra fall riskerar man att bakterier, virus och mikroorganismer sprider sig med hjälp av det gods man använder i verksamheten.

Så används en spoldesinfektor

Hur ska det då gå till när man använder en spoldesinfektor för att rengöringen ska bli korrekt utförd? Till att börja med är det väldigt viktigt att läsa instruktionerna för den specifika enhet man använder sig av så att man känner till dess funktioner. Generella regler för olika typer av spoldesinfektorer är dock att man aldrig ska packa enheten med för mycket gods. Man bör noga se till att vatten och ånga når alla ytor. Undvik med andra ord att stapla gods på varandra. I en spoldesinfektor kan man ställa in smutsigt gods eftersom apparaten sköter både tömning och sköljning. Den har även ett diskprogram som bör användas tillsammans med diskmedel för att få en ordentlig rengöring. Efter att godset är rengjort träder desinfektionsfasen in. Den bör ske med ånga som är minst 80 grader varm för att godset ska bli riktigt rent.

Personlig säkerhet och hygien

När man ska använda en spoldesinfektor är det viktigt att man tänker på hygienen, både för att man inte ska kontaminera det gods som redan är rent och för att man inte ska utsätta sig själv för smitta. När man packar spoldesinfektorn bör man därför bära handskar och förkläde avsedda för engångsbruk. Det är också viktigt att man skiljer på rent och nedsmutsat gods genom att förvara dem på olika ytor. När man har packat klart enheten är det viktigt att ta av sig handskar och förkläde och sedan desinficera händerna.

När det är dags att packa ur det rengjorda godset bör man ha rena och desinficerade händer. När man packar ut godset är det också viktigt att kontrollera att det verkligen är rent. Skulle det inte vara det kan man upprepa programmet i spoldesinfektorn tills man når ett önskat resultat. Det är viktigt att aldrig slarva med reglerna kring hygien när man använder enheten.