Skyddsventilation delas in i 5 grupper.

Personskydd

Personskydd där Dragskåp, Filterdragskåp, Dragbänk, Draghuv, Ventilerad Diskbänk samt Punktutsug ingår.

Produktskydd

Produktskydd där öppna LAF-enheter ingår. Horisontell öppen LAF-enhet (LAF bänk) och Vertikal öppen LAF- enhet (LAF Bänk)

Person- och produktskydd

Person- och produktskydd som omfattar slutna LAF enheter så kallade
BSC Bio Safety Cabinet, Säkerhetsbänk, Klass II bänk. Även Cytostatika bänkar för cytostatikahantering samt Glove-box också kallad Handskbox ingår.

Förvaring

Förvaring av kemikalier, syror och hälsovådliga ämnen ingår även i gruppen skyddsventilation. Det finns två varianter av så kallade kemikalieskåp, Skåp som utförs med undertryck samt skåp som genomventileras. Kemikalieskåpens utformning anpassas efter det som ska förvaras i skåpet. Vi kan även erbjuda ventilerade kylskåp.

Speciallösningar

Behovet av speciallösningar för att skydda både person och/eller produkt kan förekomma och anpassas efter funktion och behov. Vi är specialister på all form av skyddsventilation. Vi arbetar bla. med Renrumsanpassningar till renrum, Sterilcentraler, Obduktion, Cytologi och Patologi. Alla områden där det är stor vikt på skyddsventilation. Även speciallösningar inom Kriminalteknologi, Forensiska lab och Läkemedelsindustrin