Dragbänkar finns som standard med bredden 900, 1200 och 1500 mm
och går att få i många olika utförande. Frånluftskanalen kan antingen placeras till vänster eller höger om den perforerade ytan.

Dragbänk för formalin
Dragbänk med ventilerad disklåda
Dragbänk för analysvåg