AD MediCal - Din leverantör för hygien

Validering

Validering Offertförfrågan

AD MediCal AB etablerade en valideringsavdelning år 2002 och har sedan dess utfört fler än ett tusen uppdrag hos ett stort antal kunder både inom privat och offentlig sjukvård i hela Sverige.

Som deltagare i SIS TK 49 (Sterilisering av medicintekniska produkter) bevakar vi och får kunskap om förändringar av den gällande lagstiftningen. Dessa förändringar implementeras i våra rutiner och dokument. Alla berörda informeras om nyheter och förändringar via våra interna kommunikationsvägar samt utbildas årligen vid återkommande interna utbildningstillfällen.

Om tjänstens syfte och omfattning samt UPQ, UPK – Upprepad Prestandakvalificering

För att säkra en sterilisationsprocess krävs det att man på plats validerar utrustningen. Dessutom kontrollerar och säkerställer man autoklavens prestanda. Proceduren sker i tre steg IQ,OQ och PQ. Upprepad Prestandakvalificering (UPQ), omfattar vanligtvis endast delar av innehållet i steg 3 (PQ).

 

− Installationskontroll (IQ – Installation Qualification) Man kontrollerar bl a om autoklaven är korrekt installerad och ansluten enligt de tekniska specifikationerna för utrustningen. Dessutom kontrolleras program- och maskinvaran samt säkerhetskomponenternas funktion och att rätt dokument finns levererade.

− Funktionskontroll (OQ – Operational Qualification) Man kalibrerar och verifierar instrument. Man testar och kontrollerar inkommande medier, kontroll- och övervakningssystemet, larm, andra indikatorer, värmedistributionsförmågan i kammaren utan last samt kontrollerar för eventuella läckage.

−Processkontroll (PQ) Man kontrollerar autoklavens kapacitet med de typlasterna som verksamheten tagit fram. Kemiska och/eller biologiska indikatorer enligt kundens kvalitetsrutiner kan integreras i denna kontroll. Dessutom testas och kontrolleras värmedistributionsförmågan i kammaren med last samt värmepenetrering i lasten. Slutligen kontrolleras reproducerbarheten genom repeterande körningar.

All dokumentation sammanställs och kontrolleras och levereras sen till berörd kund.

Offertförfrågan

Validering

Namn*

Företag*

Epost*

Telefon*

Meddelande

Tack för din offertförfrågan! Vi återkommer så snart vi kan.