- AD MediCal

Service

Service - hygien, desinficering, autoklaver och specialrengöring.

Har du problem med din produkt?

Här nedan kan du fylla i uppgifter om din utrustning om det är dags för service, utrustningen behöver en översyn eller om något krånglar. Det är viktigt för oss att få tillgång till så mycket information som möjligt för att kunna hjälpa dig på bästa sätt. Vi kontaktar dig snarast möjligt.

Felanmälan
Service - hygien, desinficering, autoklaver och specialrengöring.

Användarutbildning

AD Medical kan erbjuda er utbildning av våra medicintekniska produkter. Vi har möjlighet att erbjuda kurser för användare.

Vi kan erbjuda utbildning på AD Medicals huvudkontor, på plats eller på distans.
Just nu har vi en enklare användarutbildning på distans för våra diskdesinfektorer.
Klicka på “ANVÄNDARUTBILNING” knappen för att gå till kursen eller kontakta oss för mer information.

användarutbildning
Service - hygien, desinficering, autoklaver och specialrengöring.

Installation & Service

Kompetent, utbildad och erfaren servicepersonal ger våra kunder kvalitet och driftsäkerhet. Samtliga våra servicetekniker har för respektive uppdrag genomgått omfattande, nödvändig och relevant utbildning. De har kunskap och kompetens inte bara i tekniken i våra produkter utan också i gällande normer och krav.

Vidareutbildning sker kontinuerligt både internt och hos våra leverantörer i syfte att alltid vidareutveckla kunskapen hos vår servicepersonal.

Offertförfrågan

I rätt tid och med rätt kvalitet

AD Medical Service

Service - hygien, desinficering, autoklaver och specialrengöring.

Validering

AD MediCal AB etablerade en valideringsavdelning år 2002 och har sedan dess utfört tusentals uppdrag hos ett stort antal kunder både inom privat och offentlig sjukvård i hela Sverige.

AD MediCal är som en av de ledande leverantörerna inom området väl insatta i de regelverk och rekommendationer som finns, vi bevakar och får kunskap om förändringar av den gällande lagstiftningen. Dessa förändringar implementeras i våra rutiner och dokument. Alla berörda informeras om nyheter och förändringar via våra interna kommunikationsvägar samt utbildas årligen vid återkommande interna utbildningstillfällen.

Om tjänstens syfte och omfattning samt UPQ, UPK – Upprepad Prestandakvalificering

För att säkerställa resultaten av en process krävs det att man på plats validerar utrustningen. Som en del av denna processen optimerar man verksamhetens produkter och flöden. Proceduren sker i tre steg IQ,OQ och PQ. Upprepad Prestandakvalificering (UPQ), omfattar vanligtvis endast delar av innehållet i steg 3 (PQ).

Offertförfrågan