- AD MediCal

Serviceavtal

Kompetent, utbildad och erfaren servicepersonal ger våra kunder kvalitet och driftsäkerhet. Samtliga våra servicetekniker har för respektive uppdrag genomgått omfattande, nödvändig och relevant utbildning. De har kunskap och kompetens inte bara i tekniken i våra produkter utan också i gällande normer och krav.

Serviceavtal - hygien, desinficering, autoklaver och specialrengöring.

Årliga kontroller

Återkommande kontroller av din utrustning minskar risken för driftstörningar. Det ger en ökad säkerhet för användaren, en mindre påverkan på verksamheten och som regel en lägre totalkostnad för er utrustning. Vid den årliga genomgången genomförs kontrollmätningar, kontroller av kritiska parametrar och byte av filter och andra förslitningsdelar. I vissa fall finns det påbud från myndigheter att denna typ av service skall genomföras för att produktionskvaliteten skall kunna garanteras. Dokumentation från utförda tester efterlämnas.

Offertfrågan
Serviceavtal - hygien, desinficering, autoklaver och specialrengöring.

Vilka produkter skall ha serviceavtal?

Produkter som används regelbundet och där driftstörningar blir problematiska bör omfattas av ett serviceavtal. Typiska produkter är t.ex. spolo- diskdesinfektor, autoklaver, svetsar, och mm

Offertförfrågan
Serviceavtal - hygien, desinficering, autoklaver och specialrengöring.

Användarutbildning

AD MediCal erbjuder även utbildning för brukare. Vid denna utbildning kommer handhavande, hantering av mjukvara, säkerhetsfrågor, råd gällande enklare felavhjälpande och förebyggande underhåll att inkluderas.

användarutbildning

I rätt tid och med rätt kvalitet

AD MediCal Service

Serviceavtal - hygien, desinficering, autoklaver och specialrengöring.

Validering

AD MediCal AB etablerade en valideringsavdelning år 2002 och har sedan dess utfört tusentals uppdrag hos ett stort antal kunder både inom privat och offentlig sjukvård i hela Sverige.

AD MediCal är som en av de ledande leverantörerna inom området väl insatta i de regelverk och rekommendationer som finns, vi bevakar och får kunskap om förändringar av den gällande lagstiftningen. Dessa förändringar implementeras i våra rutiner och dokument. Alla berörda informeras om nyheter och förändringar via våra interna kommunikationsvägar samt utbildas årligen vid återkommande interna utbildningstillfällen.

Om tjänstens syfte och omfattning samt UPQ, UPK – Upprepad Prestandakvalificering

För att säkerställa resultaten av en process krävs det att man på plats validerar utrustningen. Som en del av denna processen optimerar man verksamhetens produkter och flöden. Proceduren sker i tre steg IQ,OQ och PQ. Upprepad Prestandakvalificering (UPQ), omfattar vanligtvis endast delar av innehållet i steg 3 (PQ).

Offertförfrågan