AD MediCal - Din leverantör för hygien

Stora autoklaver

BESTÄLLNINGSFORMULÄR »

Cliniklav 45

Den snabba stor autoklav för metoder och kliniker, golvautoklaven för högt ställda krav.

Visa

Autoklav 2-3 STE

Medelstora autoklaver för instrumentavdelningar eller mindre sterilcentraler, anpassade för både STE, ISO och SPRI

Visa

Autoklav 4-18 STE

Stora autoklaver för instrumentavdelningar/sterilcentraler kan automatiseras med in/ur-lastningssystem, anpassade för STE, ISO och SPRI

Visa