AD MediCal - Din leverantör för hygien

Märkpistol

MelaDOC

Full spårbarhet av steriliserat gods med dubbelhäftande etikett som kan flyttas.

PIGGY BACK etiketten visar:

  • Steriliseringsdatum
  • Vilken autoklav som använts
  • Batch nummer
  • Sista användningsdag