AD MediCal - Din leverantör för hygien

Skrivare

Melaprint 42

En printer som dokumenterar hela processen med stor noggrannhet i form av analoga utskrifter. Informationen är mycket omfattande och kan användas som del av din dokumentation av rutinkontroll och övervakning av sterilisations-processen.

Melaprint 60

MELAprint 60 möjliggör full spårbarhet av det steriliserade godset eftersom etiketterna innehåller information om: autoklavens ID, produktionsdatum, senaste användningsdatum och ID (PIN kod) på personen som frisläppt godset.

Den i PREMIUM PLUS autoklaven integrerade mjukvaran gör det i samband med frisläppandet av godset möjligt att välja antal etiketter och ange hållbarhetstiden av det steriliserade godset.

Etiketten innehåller även en streckkod som med en streckkodsläsare kan läsas in och lagras i t ex en patientjournal. Genom den i PREMIUM PLUS autoklaven integrerade mjukvaran kan man lämna upp till 999 personliga identifikationer (PIN koder) till användare av utrustningen.

Enkelt, effektivt, tryggt och säkert UTAN PC.