AD MediCal - Din leverantör för hygien

Grovdisk system

Grovdisk

Svensk sjukvård utvecklas ständigt, behovet av nya och förbättrade lösningar är ständigt närvarande. För att möta dessa behov har vi tagit fram en helhetslösning för de behov som kan finnas i en grovdisk. Fokus på ergonomi med en helt sammanhängande enhet som omfattar alla funktioner och är höj/-sänkbar. Allt från fördisk till ultraljudsbehandling och diskho med inbyggda funktioner för genomspolning, skyddshuv som kan anslutas till ventilation, förvaringsmöjligheter och avställningsytor intill de olika funktionerna. Vi har stora möjligheter att anpassa dessa enheter helt efter era behov.