Utmaningen är att bryta ner biofilmen för att komma åt på djupet i rengöringsprocessen

Kemi

AD MediCal introducerar ett nytt produktsortiment för kemikalier till disk och rengöringsprocessen. Vi ser ett behov i att kunna förbättra processerna för rengöring inom svensk sjukvård och vi är övertygade om att kunna bidra till detta med vårat sortiment.

Kemisortiment som bygger på enzymer för disk & spoldesinfektorer i automatiska processer men också för ultraljudsbad och manuell hantering. Vi har också kemi för korrigerande behandling av instrument som inte har den renhet och finish som krävs. Vi tillhandahåller också system för att testa och identifiera proteiner som kvarblir på instrumenten efter rengöringsprocesserna, ett bra hjälpmedel för att identifiera och förbättra de interna processerna. Som ytterligare stöd och hjälpmedel har vi kamerasystem för att inspektera endoskop invändigt, det kan handla både om rengöringsförmåga som rent funktionella inspektioner.

Relaterade produkter

”Produkter som erbjuds till försäljning kan skilja sig från dem som beskrivs eller illustreras på grund av senare förändringar eller/ och valfria konfigurationer. De produkter och tekniska specifikationer är föremål för förändring utan föregående meddelande. Vänligen kontakta AD Medical för den senaste informationen.”

Offertförfrågan

Kemi

Namn*

Företag*

Epost*

Telefon*

Meddelande

Tack för din offertförfrågan! Vi återkommer så snart vi kan.