AD MediCal - Din leverantör för hygien

Processkontroll

BESTÄLLNINGSFORMULÄR »

För Autoklaver

Bowie & Dick Type Testpack, Steam Emulating Indicator, Plasma Monitoringstrip, Sterilization Marker (för märkning av packmaterial vid sterilisering), Sterilization Tape (för att klara normala och svåra förhållanden)

Visa

För diskdesinfektorer & ultraljud

Indikatorn SIMICON RI är designad för att möjliggöra validering och rutinmässiga kontroller av rengörning och desinfektionsprocesser i diskdesinfektorer

Visa

Testsystemet för Foliesvets

Testsystemet för den dagliga kontrollen av Er rullförseglare (-svets) hawotest Seal-Check gör det möjligt att dagligen kontrollera förseglingen på Era sterila förpackningar.

Visa