AD MediCal - Din leverantör för hygien

Testsystemet för Foliesvets

Hawo InkTest PRO

Den standardiserade färgpenetrationstest för att testa tätningen integritet enligt ISO 11.607-1, utmärker sig genom sin enkla hantering och ger objektiva resultat. För detta ändamål ett särskilt prov appliceras med engångsbruk patron i påsen eller rulle. Defekter är omedelbart synliga.

Snabb, säker och lätt att använda för rutinövervakning.

Hawotest Seal-Check

hawotest Seal-Check: Testsystemet för den dagliga kontrollen av Er rullförseglare (-svets) hawotest Seal-Check gör det möjligt att dagligen kontrollera förseglingen på Era sterila förpackningar.
Förseglingen kontrolleras visuellt medels en referensremsa som skapas tillsammans med Ert förpackningsmaterial. hawotest Seal-Check säkerställer Ni att förseglingsutrustningen arbetar optimalt.

  • hawotest Seal-Check är den bästa lösningen för att kontrollera och säkerställa en perfekt försegling av Era sterilförpackningar
  • hawotest Seal-Check kan användas vid kontrollen av Er förseglingsutrustning enligt den SS-EN ISO 11607:2006
  • hawotest Seal-Check är ett bra hjälpmedel vid valideringen (Installation Qualification & Performance Qualification) av förseglingsprocessen
  • hawotest Seal-Check finns även för impulssvetsar.