AD MediCal - Din leverantör för hygien

Vattenbehandling

BESTÄLLNINGSFORMULÄR »

Vattenfilter

Olika lösningar för vattenreningssystem till din autoklav.

Visa

Mjukvattenfilter

Filter som bygger på jonbytesteknik reducerar kalcium och magnesium till mycket låga värden, vilket leder till att varmvatten beredare och rörledningar skonas från igensättningar.

Visa

Omvänd osmos

Membrantekniken utnyttjar ett halvgenomträngligt membran som tillåter vattnet att passera, men håller tillbaka lösta salter.

Visa