AD MediCal - Din leverantör för hygien

Mjukvattenfilter

Mjukvattenfilter

Filtret är försett med elektronisk programstyrning. Som tillbehör kan automatiken utrustas med klorinator för desinfektion av filterbädden under regenerering. Filter som är utrustat med klorinator indikerar påfyllning av koksalt automatiskt. Regenereringsintervallet bestäms av vattnets hårdhet och vattenförbrukningen.

Samtliga vätskeberörda delar är tillverkade i korrosionsbeständiga material.