AD MediCal - Din leverantör för hygien

Omvänd osmos

Omvänd osmos

Kompakt anläggning i kabinettutförande. Enkel att placera i trånga utrymmen.  Färdigmonterat styrskåp ingen extra elinstallation.Utrustad med kvalitetskomponenter typ Grundfos cirkulationspump, Danfoss ventiler och elektroniskstyrning.

Flödesmätare och manometer för enkel avläsning av flöde och tryck. Vid för lågt ingående vattentryck stannar anläggningen automatiskt. Snabb och enkel VVS anslutning.UV, ledningsförmågeindikator och mixbedanläggningar kan anslutas som extra tillbehör.