- AD MediCal

Huddinge sjukhus ny sterilcentral 2019

AD MediCal har fått ytterligare ett stort uppdrag inom SLL, förtroendet att bygga ännu en komplett sterilcentral med automatisering som skall försörja det om och tillbyggda sjukhuset. CHOPIN som projektet heter omfattar 29 000 kvm och kommer att innehålla 23 operationssalar, röntgen och interventionsavdelning samt en sterilteknisk avdelning. Investeringen uppgår till totalt ca 1,9 miljarder och omfattar då även ombyggnationer av befintliga lokaler i B2 och B4 samt ny reservkraft. Projektets ambition är att byggnationen skall certifieras som Miljöbyggnad Guld.