- AD MediCal

Varmt välkommen Derek

På AD MediCal har vi nu fullt upp. Flera stora sterilcentraler är igång och rullar och nya projekt ligger i pipeline. För att sköta alla projekt behöver vi öka vår styrka.

Vi har nu anställt en ny kollega,  Dereck Liebsch, som kommer att arbeta i Stockholms teamet.

Dereck kommer att vara en stor tillgång och  stöd för våra kunder med allt vad det gäller installation, reparationer och validering.