- AD MediCal

Vi välkomnar Stefan Ahlén!

Vår kollega Mats Gilbertsson har valt att gå vidare och driver numera sin egen firma. Vi vill tacka dig Mats för allt arbete du lagt ner under denna tid, inte minst för att du hjälpte oss att hålla ihop och ansvara för våra stora projekt på de nya sterilcentralerna,  SÖS och Huddinge. Vid behov i nya projekt kommer vi ha möjlighet att ta in Mats.

 

För att stärka våra resurser på säljsidan, har vi  anställt Stefan Ahlén. Stefan började hos oss i december på Stockholmskontoret och han kommer bli en bra resurs för både AD MediCal och våra kunder i framtiden. Stefan har bland annat arbetat med försäljning mot offentlig sektor i 15 år, inom flera områden.

Vi är övertygad om att vi kommer att trivas tillsammans och att Stefan kommer bli en god resurs för AD MediCal.

Vi välkomnar Stefan Ahlén!