AD MediCal - Din leverantör för hygien

För Autoklaver

ISP Bowie & Dick Type Testpack. För den dagliga kontrollen av autoklaven

 • Är konform med SS-EN 867-1 (klass B & D), SS-EN 867-4, ISO 11140-1 (klass 2 & 4) samt ISO 11140-4 – är en garant för produktsäkerheten.
 • Är avsevärd mindre än motsvarande produkt från andra tillverkare – innebär enklare logistik och mindre miljöbelastning.
 • I Autoclave Test Pack använder man gift- och blyfri bläck som är sammansatt med 6 komponenter – garanterar färgernas hållbarhet även under extrema förhållanden.
 • Färgomslaget blir från ljusblått till mörkt – underlättar avläsningen av resultatet.
 • Bruksanvisning och referensark är på flera språk och finns i varje leveransförpackning.
 • Indikatorarket är laminerad – förebygger ev avfärgning på instrument eller förpackning.
 • Varje indikator ark är märkt med tillverknings-nummer (LOT-nummer) – möjliggör full spårbarhet.
 • – Levereras inpackad i plastpåse i kraftig ytterkartong – vilket minimerar risken för fukt- eller transportskador.

MELAcontrol Melag Test System, Process Challenge Device (PCD). För att kontrollera varje last i ångautoklaven

 • Är ett indikatorsystem med helix provkropp avsedd att användas vid prestan-daprovning av små ångautoklaver av typ B.
 • Simulerar svårast möjliga förhållanden som t ex ett instrument med ett långt smalt rör som beskrivs som ”Hollow A” i SS-EN 13060-2.
 • Är konform med SS-EN 867-1, -5, klass 2.
 • LOT nr, förfallotid och lagringsföreskrifter står på ytterförpackningen.
 • Indikatorremsan är gift- och blyfri.
 • Indikatorremsan är enkelt att avläsa (byter färg från gul till lila).
 • Indikatorremsan har klisterremsa på baksidan.
 • OBS – att varje förpackning innehåller en ny provkropp.

ISP Steam Emulating Indicator. För att kontrollera varje last i ångautoklaven

 • Är konform med ISO 11140-1 (klass 6) samt SS-EN 867-1 – är en garant för produktsäkerheten.
 • Sterilisations parametrarna (ånga, tid och temperatur) kan avläsas omedelbart – visar genast ev fel på autoklaven eller mänskliga misstag.
 • Färgomslaget blir från ljusblått till mörkt – underlättar avläsningen och jämförelsen av resultatet med referensring på remsan.
 • Man upptäcker ev problem som kan vara orsakade av en dålig fungerande autoklav eller ett mänskligt misstag som kan ha begåtts vid packning eller ilastning.
 • I Steam Emulating Indicator använder man gift- och blyfri bläck som är sammansatt med 6 komponenter – garanterar färgernas hållbarhet även under extrema förhållanden.
 • Indikatorremsan är laminerad – förebygger ev avfärgning på instrument eller förpackning.
 • Varje indikatorremsa är märkt med tillverknings-nummer (LOT-nummer) – möjliggör full spårbarhet.

ISP Plasma Monitoringstrip. För att kontrollera varje last i plasma sterilisatorn

 • Är konform med ISO 11140-1 (klass 4) samt SS-EN 867-1 – är en garant för produktsäkerheten.
 • Färgomslaget blir från blått till gulbrunt när den utsätts för exponering av äteperoxid underlättar avläsningen av resultatet.
 • Den placeras mitt i varje förpackning som skall steriliseras.
 • Varje indikatorremsa är märkt med tillverknings-nummer (LOT-nummer) – möjliggör full spårbarhet.